VACCINATIONER

 

 

 

 

 

Rejsevaccinationer 

Forebyggende vaccinationer inkl. vejledning i malariaprofylakse i forbindelse med rejser er ikke dækket af den almindelige sygesikring.

Vi tilbyder i klinikken IKKE vejledning om forebyggelse af sygdom i forbindelse med rejser herunder malariaprofylakse og vaccination i forbindelse med rejser. Du skal selv kontakte vaccinationsklinik mhp en tid der. Der er flere muligheder, bl.a.:

Danske Lægers Vaccinationsservice

Rejsemedicnsk klinik

Se evt info og vejledning på Statens Seruminstitut