Information om anonymitet og persondata

 

 

 

 

 

Brugen af hjemmesiden www.laegehusetharlev.dk er anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig som person (for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-mail), medmindre du har givet os disse oplysninger frivilligt.

Når du giver os dine personlige oplysninger, vil de blive brugt på følgende måde, medmindre andet angives:

  • Vi har hverken nu eller i fremtiden intentioner om at sælge, udleje eller handle med dine personlige oplysninger til tredjeparter.
  • Du er velkommen til at kontakte os og bede om oplysninger om, til hvilket formål vi bruger og/eller planlægger at bruge dine personlige data.
  • Vi er som praktiserende læger en del af det offentlige lægesystem, og vi kan derfor ikke fjerne de informationer der er gemt om dit sygdomsforløb.
  • Du kan på sundhed.dk læse mere om de data som er gemt om dig i de offentlige systemer.

 

Accept af Cookies på www.xxx.dk (Cookie-loven)

Denne hjemmeside anvender HTTP cookies (cookies). En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon, tablet eller hvad du bruger til at tilgå vores hjemmeside med.

Her kan du læse vores cookiepolitik

Læs mere om cookies på www.minecookies.org

Videovervågning i klinikken:

Der optages video af gangarealet i Lægehuset Gl Stillingvej 409, tlf 86941950, som er dataansvarlig.

Formålet med video overvågning er, at vi skal kunne se  om der kommer personer ind i lægehuset  når personalet ikke er til stede i sekretariatet.

Der optages videoklip af personer i bevægelse.

Videoklip ligger på en aflåst server  og der er kun adgang for ansatte i lægehuset.

Videoklip vil kun blive gjort tilgængelig for andre hvis det bliver krævet af politiet i det omfang de har hjemmel hertil.

Videoklip er ikke registret med navn eller CPR nummer.

Videoklip slettes automatisk efter 30 dage.

Du kan hvis du ønsker det kontakte klinikken og anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet.

Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener regler ikke er overholdt.