KONSULTATION

 

 

 

 

 

Konsultation er altid kun efter forudgående aftale

For at øge vores tilgængelighed og nedbringe ventetiden har vi indført “Tid samme dag”. Ved tid samme dag findes der to forskellige typer af tider, henholdsvis planlagte tider og tid samme dag. 

Planlagte tider er til attester, årskontroller ved kroniske sygdomme, tolkekonsultationer, samtaleforløb og kirurgiske indgreb (inklusiv spiraler)

Disse kan bookes ved at ringe til vores sekretærer eller når du er til konsultation i klinikken og skal have en ny tid i et forløb. De kan ikke bookes over E-portalen.

Tid samme dag systemet betyder, at du kontakter klinikken den dag, du ønsker en tid til konsultation (alt andet end det der er nævnt under planlagte tider). 
Hvis du ringer imellem kl. 8-10, vil vi tilbyde dig en tid samme dag.
Hvis du ringer efter kl. 10, vil vi fortsat stræbe efter at kunne tilbyde dig en tid samme dag, dog kan vi ikke garantere det. Hvis du har et akut behandlingskrævende helbredsproblem, som ikke kan vente til dagen efter. kan du naturligvis altid komme til samme dag. 

Der vil være enkelte dage hvor der grundet sygdom, ferie eller andet er lavere bemanding i klinikken og hvor vi derfor ikke kan garantere en tid samme dag. Det vil blive annonceret på hjemmesiden og på vores telefonsvarer.

Du vil også kunne booke tider på hjemmesiden via E-portalen allerede fra dagen før fra kl. 12.00.

For at få afviklet arbejdet så effektivt og smidigt som muligt, kan du opleve, at du vil blive set af en anden behandler, end den du har boket tiden ved, hvis det skønnes fagligt forsvarligt. Det vil altid være i samarbejde emed den læge der kender dig.

 

Tid til blodprøvetagning: 

Vi har lukket for åben blodprøvetagning, du skal nu bestille tid til dette via mobil app'en "Min Læge" eller via hjemmesiden. Alternativt kan du ringe til klinikken mellem kl 8-12.00. 

Vi tager blodprøver:

Mandag, Tirsdag og Torsdag fra kl 8.00-9.00.
 
Dette gælder for blodprøver aftalt med lægen eller som led i aftalt kontrol af kendt sygdom.
 
Ønsker du at drøfte andre forhold i forbindelse med prøvetagningen, skal du bestille en konsultationstid.
 
Region Midt har i 2016 besluttet at det ikke er muligt at få taget blodprøve hos praktiserende læge i forbindelse med ambulant hospitalsbehandling. Blodprøver til praktiserende speciallæger og i forbindelse med din behandling og kontrol her i klinikken, kan foregå her som hidtil. 

 

Tid til vaccination: 

Vi har ikke længere åben vaccinationstid. Du skal derfor bestille tid til dette.

Vi vaccinerer hver onsdag fra kl 14.30-15.30.

Dette gælder alle børnevaccinationer, hvor der ikke samtidig er lægeundersøgelse.

Livmoderhalskræftvaccinationer.

 

Konsultationen

For at undgå for lang ventetid på en aftale med lægen, er tider hos lægen booket med ca 10  minutters mellemrum. Der kan være akutte problemstillinger hvor der som udgangspukt kun er den tid det tager at løse det akutte problem.
 
Hvis du har flere problemer du vil tale med lægen om, er det en god ide at nævne det fra starten af konsultationen.
 
Så kan du sammen med lægen afgøre, om det kan klares på en gang eller du skal komme en anden dag også.

Hvis du har et akut opstået helbredsproblem, er det muligt at få en tid hos en af lægerne samme dag. Du kan dog ikke regne med en konsultation hos én bestemt af lægerne.
 
Der vil som hovedregel kun være afsat den tid, som er nødvendig for at afklare det akutte problem.

 

Ventetid

Vi bestræber os meget på, at der ikke skal være ventetid på forudbestilte konsultationer. Der kan dog opstå forsinkelser på grund af akut opståede sygdomstilfælde.
 
Det er alligevel vigtigt, at du møder til den aftalte tid. Hvis du kommer for sent kan du risikere, at lægen kun har tid til en ganske kort konsultation, eller at vi bliver nød til at tilbyde dig en tid en anden dag.
 
Husk den tid lægen forsinkes giver ventetid for de patienter, der kommer resten af dagen.

Bliver du forhindret i at komme til en aftalt tid, bedes du hurtigst muligt meddele dette, da vi så kan glæde en anden patient med en hurtig tid

 

Sygesikringskort

Medbring altid gyldigt sygesikringskortet. Den elektroniske aflæsning af kortet er vores bevis på at du har været i klinikken. Sygesikringen forlanger denne dokumentation!